Prelegenci 2. Opera Camp 2023

Prelegenci

Prelegenci 2. Opera Camp 2023

 Krzysztof Błaszkiewicz

Krzysztof Błaszkiewicz

Krzysztof Błaszkiewicz

Prezes Zarządu Blu Holding
Prezes Zarządu Blu Holding. Członek Zarządu Bydgoskiego Klastra Informatycznego. Od 20 lat związany z branżą informatyczną, z ponad 6-letnią praktyką w branży bankowej. Realizator licznych projektów takich jak: audyty bezpieczeństwa, oprogramowania, kryptografia, szyfrowanie danych, redundantne rozwiązania zabezpieczające dane na serwerach, systemy wysoko dostępne, wdrażanie bezpiecznych systemów pocztowych, obiegu dokumentów, CRM, ISO 9001, ISO 27001, GIODO, RODO migracja aplikacji i systemów serwerowych. Pasjonat nowych technologii, systemów informatycznych, mediów oraz B+R motoryzacji. Jego motto to: „Działamy lokalnie, docieramy globalnie.”
 Franciszek Budzbon

Franciszek Budzbon

Franciszek Budzbon

Brand Manager Wise People
Brand Manager, content marketer z 14-letnim doświadczeniem. Przez lata współpracownik dydaktyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odpowiada za komunikację i budowanie wizerunku Wise People, również w zakresie eventów branżowych i wzmacniania relacji. Zaangażowany w projektowanie i testowanie narzędzi wykorzystujących mechanizmy sztucznej inteligencji.
 Jakub Cieślicki

Jakub Cieślicki

Jakub Cieślicki

Wspólnik Zarządzający Cieślicki i wspólnicy, Klaster ICT Pomorze Zachodnie
Wychowany na grach komputerowych i budowie prawnik. Nie-informatyk. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz radca prawny. Specjalizuje się w prawie ochrony własności intelektualnej tj. ochronie programów komputerowych i baz danych. W ramach praktyki udziela wsparcia w negocjacjach handlowych dotyczących ustalenia warunków prawnych świadczenia usług IT, a w tym w szczególności opartych o technologię chmury, zawierających technologię rozpoznawania obrazu czy też obejmujących udostępnianie baz danych do korzystania.
 Marek Doering

Marek Doering

Marek Doering

Partner Zarządzający, Audytor Doering & Partnerzy
Wykładowca akademicki i trener w zakresie cyberbezpieczeństwa. Audytor wiodący bezpieczeństwa informacji w zakresie ISO/IEC 27001 w jednostkach samorządowych (gminach, starostwach) i szpitalach. Audytor wiodący w zakresie systemów zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301. Współautor rozwiązania technologicznego w zakresie ochrony sygnalistów Sygnalista24.info i konsultant wdrożenia systemu zgłaszania naruszeń prawa.
 Wiktor Doktór

Wiktor Doktór

Wiktor Doktór

Founder, CEO Pro Progressio
Założyciel i Prezes Pro Progressio – organizacji zajmującej się rozwojem sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polce. Wydawca mediów FOCUS ON Business, podcaster i autor publikacji związanych z rozwojem takich branż jak BPO, CX, GBS i wielu innych. Na co dzień prowadzi Klub Pro Progressio – społeczność blisko 140 organizacji świadczących usługi biznesowe.
 Marta Domasz

Marta Domasz

Marta Domasz

HR Business Partner
Współpracuje bezpośrednio z Zarządami i kadrą menadżerską firm technologicznych i wspiera ich rozwój. Wierzy, że każda organizacja ma przed sobą praktycznie nieograniczony wzrost. Kwestia tego, kiedy da sobie pomóc 😉 Pomaga biznesom uporządkować swoje procesy organizacyjne i kulturę firmy w takim sposób, by progres był tylko kwestią czasu. Lubi o sobie mówić, że jest osobą, która ogarnia chaos w organizacji. Porządkuje procesy, postrzeganie, ludzi.
 dr inż. Jacek Gospodarczyk

dr inż. Jacek Gospodarczyk

dr inż. Jacek Gospodarczyk

Dyrektor ds. badawczo-rozwojowych w Instytucie Informatyki i Mechatroniki WSG
Pracownikiem naukowo-dydaktyczny z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Z wykształcenia jest chemikiem, elektronikiem, specjalistą w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. Interdyscyplinarna wiedza zaowocowała dorobkiem zarówno naukowym w postaci licznych artykułów naukowych w krajowych i zagranicznych wydawnictwach, jak również dorobkiem praktycznym w postaci wykonanych unikatowych stanowisk badawczych, jak chociażby: stanowisko do pomiaru kąta zakotwiczenia molekuł ciekłego kryształu w warstwie orientującej wyświetlacza ciekłokrystalicznego, stanowisko do pomiaru energii zakotwiczenia molekuł ciekłego kryształu w warstwie orientującej wyświetlacza ciekłokrystalicznego, czy też uzyskanie patentu na stanowisko do pomiarów triboelektryzacji materiałów polimerowych. Od sześciu lat dr inż. Jacek Gospodarczyk jest właścicielem firmy o profilu informatycznym. Od 2021 roku pełni funkcję Dyrektora ds. badawczo-rozwojowych w Instytucie Informatyki i Mechatroniki.
 Adrian Iwanek

Adrian Iwanek

Adrian Iwanek

CEO UniqSoft
Szkoleniowiec w zakresie cyberbezpieczeństwa, programowania i UX w jednostkach publicznych i prywatnych. Projektant rozwiązań w zakresie IT, programista z ponad 20-letnim doświadczeniem w tworzeniu aplikacji internetowych, mobilnych, desktopowych i IoT. Twórca oprogramowania w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa IT. Zajmuje się zarówno bezpieczeństwem serwisów internetowych i aplikacji, jak i realizacją testów penetracyjnych w jednostkach publicznych i prywatnych.
 Piotr Józefiak

Piotr Józefiak

Piotr Józefiak

p.o. Dyrektora Działu Regionalnego Hubu Innowacji Cyfrowych TARR S.A.
p.o. Dyrektora Działu Regionalnego Hubu Innowacji Cyfrowych w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A odpowiedzialny za rozwój marki IoT North Poland Hub. Konsultant sieci Enterprise Europe Network świadczący usługi doradcze w zakresie modelowania biznesowego. Członek Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, oraz zespołów rozwijających Fin Tech Copernicus Hub i Laboratorium Etyki Cyfrowej.
 Michał Karpiński

Michał Karpiński

Michał Karpiński

Kierownik działu IT w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu
Kierownik Działu Informatyki i Teletransmisji w Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego. W roku 2021 konsultant przy projekcie „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap” oraz w latach poprzednich Konsultant przy projekcie regionalnym e-Zdrowie.
 Radosław Komuda

Radosław Komuda

Radosław Komuda

Founder & Principal Investigator DERL
Założyciel Laboratorium Etyki Cyfrowej „DERL” z prawie 15-letnim doświadczeniem akademickim w obszarze etyki Sztucznej Inteligencji. Laureat „Diamentowego Grantu” polskiego Ministerstwa Nauki i stypendysta rządu Japonii. Prelegent międzynarodowych konferencji naukowych w Europie (Anglia, Finlandia, Słowenia, Grecja, Włochy), USA i Japonii. Stażysta Uniwersytetu Navarry w Pampelunie. Wykładowca z zakresu sztucznej inteligencji, jej etyki i polityki cyfrowej na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu.
 Wojciech Kowalczyk

Wojciech Kowalczyk

Wojciech Kowalczyk

Dyrektor Instytutu Innowacyjnych Technologii Edukacyjnych, Zachodniopomorski Klaster Informatyczny
AI Manager w Instytucie Innowacyjnych Technologii Edukacyjnych eksplorującym przestrzeń hiperspersonalizowanej dydaktyki opartej na nowatorskim modelu sztucznej inteligencji. Do niedawna Dyrektor Services & Technology w firmie Kongsberg Maritime Poland. Od prologu trajektorii zawodowej ściśle związany z nowoczesnymi technologiami. Jeden z założycieli szczecińskiej firmy Shipmedics. Zdobywał doświadczenie jako Technik Elektronik, Inżynier Serwisu Systemów Radionawigacji oraz Automatyki Okrętowej, a także Inżynier Projektant, by później objąć kluczowe funkcje menadżerskie, również w międzynarodowych strukturach korporacyjnych. Łącznie przez blisko dekadę kariery zawodowej mieszkał i pracował w Stanach Zjednoczonych, Norwegii oraz Republice Południowej Afryki. Członek komisji rewizyjnej Zachodniopomorskiego Klastra IT. Absolwent studiów Executive MBA na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Z wyróżnieniem ukończył również studia podyplomowe Lloyd’s Maritime Academy w Wielkiej Brytanii. Pasjonat nowych rozwiązań, które to w niedalekiej przyszłości zrewolucjonizują sposób w jaki zdobywamy wiedzę.
 Adam Kruszewski

Adam Kruszewski

Adam Kruszewski

CTO & Co-Founder RevDeBug
Pasjonat oprogramowania od czasów komputerów 8-bitowych. Płynnie posługuje się wieloma językami, choć tylko dwa mogą być użyte do komunikacji z ludźmi 😉 Pomysłodawca opatentowanego w USA mechanizmu „czarnej skrzynki” dla oprogramowania.
 Michał Majcherek

Michał Majcherek

Michał Majcherek

Dyrektor Bydgoskiego Klastra Informatycznego, CEO GRYDSEN LAB.
Od 1993 r. zawodowo specjalizuje się w zarządzaniu i finansowaniu rozwoju organizacji, od 2010 r. koncentruje się na wspieraniu innowacyjności firm i współpracy biznesu z jednostkami naukowymi. Zbierał doświadczenia na różnych stanowiskach (w tym dyrektorskich) w krajowych i międzynarodowych korporacjach finansowych (14 lat), administracji rządowej (2 lata), organizacji pozarządowej (5 lat), uczelni (6 lat) oraz prowadząc własną firmę doradczą. Od 2019 roku kieruje spółką Grydsen, pracującą nad innowacyjnymi narzędziami terapeutycznymi z wykorzystaniem VR (www.grydsen.pl). Pełni funkcję Dyrektora Bydgoskiego Klastra Informatycznego.
 dr inż. Dariusz Mikołajewski

dr inż. Dariusz Mikołajewski

dr inż. Dariusz Mikołajewski

Profesor UKW
Kierownik Katedry Teleinformatyki i Systemów Elektronicznych na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (UKW) w Bydgoszczy, pracownik Pracowni Badań Neurofizjologicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz współpracownik Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2018-2020 dyrektor Centrum Transferu Technologii i Innowacji UKW, a w latach 2018-2023 prezes zarządu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UKW spółka z o.o. Autor 12 książek oraz ponad 270 artykułów i rozdziałów w monografiach, 40 wystąpień konferencyjnych, kierownik lub wykonawca w 28 grantach i projektach innowacyjnych oraz 31 tematach badawczych, zdobywca ponad 70 nagród indywidualnych i zespołowych, współautor 2 patentów i 10 zgłoszeń patentowych. Recenzent ponad 80 wniosków grantowych PARP, NCBR, OPI PIB, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta i in., konsultant naukowy przedsiębiorstw, posiada ponad 25-letnie doświadczenie w budowie i eksploatacji systemów informatycznych, szczególnie opartych na sztucznej inteligencji, w obronie narodowej, przemyśle i praktyce klinicznej.
 Paweł Ostropolski

Paweł Ostropolski

Paweł Ostropolski

Dyrektor Zarządzający IoT Squad P.S.A.
Zajmuje się praktycznym wykorzystaniem nowoczesnych technologii od blisko 20 lat. Obecnie aktywnie związany z tematyką Smart City oraz Industry 4.0 od strony R&D oraz Integracji End to End Systemów IoT. Wcześniej m.in. współtworzył start-up technologiczny i dywizję Internetu Rzeczy (IoT) w Intel Corporation. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz Executive MBA University College Dublin.
 Tomasz Porożyński

Tomasz Porożyński

Tomasz Porożyński

Cloud System Architect Eviden
Doświadczony inżynier i architekt chmury publicznej z naciskiem na rozwiązania Google Cloud. Prowadzi swój kanał YouTube, bierze udział w projektach Open Source oraz utrzymuje blog technologiczny promujący rozwój w duchu Cloud Native. Poza tematyką chmurową tworzy rozwiązania, które łączą różne gałęzie sztucznej inteligencji, zwłaszcza NLP (Natural Language Processing) oraz LLM (Duże modele językowe). Prowadzi wykłady i szkolenia w tematyce Chmury Publicznej, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z szerokim gronem odbiorców.
 dr inż. Zdzisław Pólkowski

dr inż. Zdzisław Pólkowski

dr inż. Zdzisław Pólkowski

Profesor WSG
Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem, współpracującymi z wieloma Uczelniami w Polsce i na świecie. Posiada tytuł doktora informatyki i zarządzania na Politechnice Wrocławskiej, studia podyplomowe w zakresie systemów mikrokomputerowych w zarządzaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studia podyplomowe w zakresie informatyki pedagogicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ukończył studia inżynierskie w zakresie systemów komputerowych w przemyśle na Politechnice Zielonogórskiej. Opublikował ponad 130 artykułów w czasopismach, 35 materiałów konferencyjnych, w tym ponad 55 artykułów w czasopismach indeksowanych w Web of Science, Scopus, IEEE. Dr Polkowski jest współredaktorem 10 książek, które zostały opublikowane w Springer i CRC Press Taylor Francis. Jego obszar zainteresowań obejmuje IT w biznesie, IoT w biznesie oraz technologie edukacyjne. Jest również właścicielem firmy doradczej IT dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polkowicach i Lubinie.
 mgr inż. Grzegorz Skiba

mgr inż. Grzegorz Skiba

mgr inż. Grzegorz Skiba

Trener i wykładowca WSG
Specjalista z zakresu rozwoju oprogramowania. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji internetowych i mobilnych. Trener i wykładowca zagadnień informatycznych w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Obecnie Software Delivery Manager, prowadzący wiele projektów IT i właściciel własnej firmy z zakresu szkoleniowego i badawczo-rozwojowego. W przeszłości współwłaściciel Start-up’u z Niemiec zorientowanego na rynek europejski. Prywatnie pasjonat technologii VR/AR oraz branży gamingowej i właściciel portalu Multiplayers.pl.
 Piotr Sobolewski

Piotr Sobolewski

Piotr Sobolewski

Project & Program Manager Atos
Z zarządzaniem projektami jest związany od 20 lat. Prowadził projekty w sektorze elektrotechnicznym, automotive oraz IT. Od 2013 roku pracuje w firmie Atos, gdzie obecnie zarządza działem Program and Project Management. Wieloletnie doświadczenie z różnych branż łączy z przygotowaniem teoretycznym. Jest absolwentem studiów MBA oraz posiadaczem wielu certyfikatów m.in.: PMP®, Prince2, Prince2 Agile, Agile PM, MSP, ITIL. Od kilku lat prowadzi szkolenia i wykłady z Zarządzania Projektami na UMK oraz WSB Merito.
 Michał Staniek

Michał Staniek

Michał Staniek

Partner Zarządzający Staniek & Partners
Radca prawny, doradca podatkowy. Współzałożyciel marki Staniek & Partners – Law for Industry. W swojej praktyce zawodowej z powodzeniem łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie przy złożonych projektach. Jego doświadczenie obejmuje m.in. wsparcie klientów w procesach restrukturyzacyjnych oraz budowanie transgranicznych modeli rozliczeń podmiotów działających w międzynarodowych grupach kapitałowych. Aktywnie działa w obszarach związanych z ulgami na nowe technologie i innowacyjność. Nie unika sali sądowej, z sukcesami reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi.
 Robert Szarata

Robert Szarata

Robert Szarata

CEO Wise People
Wiceprezes Bydgoskiego Klastra Informatycznego. Founder i CEO Wise People, agencji specjalizującej się w konsultingu IT, warsztatach Discovery, brandingu, UX/UI designie oraz web/app developmencie. Prelegent ogólnopolskich eventów branżowych, okazjonalnie wykładowca akademicki.
 Jakub Tomczewski

Jakub Tomczewski

Jakub Tomczewski

Prezes Bydgoskiego Klastra Informatycznego
Jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego (Informatyka i Ekonometria), posiada certyfikaty trenerskie, uprawnienia pedagogiczne (nauczyciel mianowany) i do zarządzania w oświacie oraz certyfikat Six Sigma Master Black Belt. Pracuje w branży BPO od 2009r, a od 2015 roku w Ivy Technology jako Innovation & Education Manager EMEA (wcześniej jako Manager Centrum Edukacyjnego, od 2017 dodatkowo również jako CIS Site Manager). Jakub Tomczewski koordynuje m.in. program staży i praktyk „Drużyna Ivy”, w którym każdego roku wiedzę, umiejętności i doświadczenie zdobywa prawie 400 uczniów i studentów z kraju i zza granicy. Za autorską metodykę szkolenia nowych pracowników zespół Centrum Edukacyjnego otrzymał wyróżnienie amerykańskiego Association for Talent Development, pierwsze miejsce w wewnętrznym konkursie firmowym Best of The Best na Florydzie, a także 3. miejsce w HR.COM – LEAD Awards w 2017 roku. W 2020 roku odebrał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za współpracę ze szkołami technicznymi w regionie.
 Piotr Wawrzyniak

Piotr Wawrzyniak

Piotr Wawrzyniak

Big Data Architect Eviden
Doświadczony architekt, badacz i programista w obszarze Big Data i analiz danych. Jego zainteresowania badawcze obejmują rozwijanie innowacyjnych usług opartych o dane, eksplorację strumieniową oraz zagadnienia dekarbonizacji. Skupia się także na rozwoju oprogramowania, zwłaszcza dla ekosystemu Apache Hadoop.
 Karolina Wilamowska

Karolina Wilamowska

Karolina Wilamowska

Partnerka Zarządzająca Wilamowscy Adwokaci
Adwokatka, partnerka zarządzająca, mediatorka, wykładowczyni. Absolwentka studiów podyplomowych Legaltech i innowacje w branży prawniczej oraz Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej (Cyber Science). Przewodnicząca Komisji Edukacji Prawnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy, członkini Instytutu LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Zawodowo zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych, prawem własności przemysłowej, ochroną danych osobowych oraz prawem nowych technologii.
 Michał Kraska

Michał Kraska

Michał Kraska

CEO SilverCare
Michał Kraska, wieloletni praktyk branży opieki – od niemalże 20 lat zaangażowany w organizowanie pracy opiekunom osób starszych w Polsce i za granicą. Zebrane doświadczenie pozwoliło mu poznać wyzwania i bolączki tej branży. Współpracował zarówno z JST (MOPS, MOPR) jak i z klientami prywatnymi, pośrednikami i NGO. Wcześniej współtworzył firmę z branży ICT (dostawca usług internetowych) oraz agencję pośrednictwa pracy EasyJob. Z połączenia wiedzy, pasji do technologii i ludzkiej empatii powstał jego startup SilverCare który stworzył unikalny system do koordynacji i zarządzania procesami opieki środowiskowej. System w obecnej formie wspiera nie tylko opiekę niestacjonarną ale również mieszkalnictwo wspierane, domy opieki oraz wolontariat stanowiąc istotny element w procesie zarządzania usługami społecznymi miast (Smart Cities) oraz osób i firm prywatnych.
 Paweł Magdański

Paweł Magdański

Paweł Magdański

CEO VVinU
Założyciel start-upu VVinU, platformy społecznej oferującej nowy format opartych o rywalizacje wyzwań internetowych i interaktywny marketing. Konsultant oraz programista no/low-code pomagający start-upom w rozwoju produktów software’owych z wykorzystaniem nowych technologii. Inżynier z doświadczeniem w wielu branżach technicznych, pasjonat nowych technologii, sportu oraz zdrowej rywalizacji.
 Karolina Majcherek

Karolina Majcherek

Karolina Majcherek

Fidelio Young Art Zone
Humanistka i fotografka, często sięgająca po płótno, kiedy nie jest w stanie wyrazić wszystkiego poprzez zdjęcia. Inspirując się literaturą, kulturą oraz historią różnych kręgów kulturowych m.in. latynoamerykańskiego czy japońskiego tworzy obrazy oraz rękodzieło. Najczęściej powracającymi tematami w jej twórczości jest mitologia i folklor, a z drugiej strony awangarda z futuryzmem na czele.
 Agata Mleczkowska

Agata Mleczkowska

Agata Mleczkowska

Fidelio Young Art Zone
Artystka i naukowiec. Znalazła swoją pasję w połączeniu sztuki i nauki. Po uzyskaniu tytułu doktora z nauk chemicznych, zdecydowała się skoncentrować na swojej miłości do sztuki, łącząc swoją wiedzę naukową z twórczością artystyczną. Jej badania w obszarze dziedzictwa kultury umożliwiły głębsze zrozumienie sztuki, co stało się fundamentem dla jej własnych eksploracji artystycznych. Obecnie Agata kontynuuje swoją artystyczną podróż na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, gdzie studiuje tworzenie dzieł malarskich i rysunkowych. Jej prace są pełne ekspresji i odzwierciedlając jej głęboką miłość do sztuki i chęć odkrywania różnych technik i form wyrazu.